UNDER CONSTRUCTION

SESTRINSKA TVRTKA

PRIZMA d.o.o.

 

Direktor:     Milan Kaniški, ing.geot.  

Adresa:      10437 RAKITJE, Klanjec 6,

 

 

E-MAIL:

mks@mks-inzenjering.hr

kaniski@mks-inzenjering.hr

                     

TEL:  01/ 5605-460; 01/ 3371-575;

FAX:   01/ 5605-469

MOB: 098/227-395

  • bunari

  • geomehanički istražni radovi (CPT, DCPT, SPP)
  • potporno zaštitne konstrukcije, projektiranje i izvedba

  • sidra

  • talpe (žmurje)

  • mini piloti

  • duboko temeljenje
  • sanacija klizišta